Moringini Nutricijenti

Upoređujući prah suvih listova Moringe sa uobičajenim voćem i povrćem, nutritivne vrednosti Moringinih mnogobrojnih vitamina, minerala, amino kiselina, hlorofila, i anti-ajdžing sastojaka su još veće nego u njenim vlastitim svežim listovima.

Izveštena Bioraspoloživost  Celo Biljnih Minerala sadržanih u Moringinim listovima i plodu/mahuni:

•            Kalcijum– do 8.79 puta više bioraspoloživ.

•            Hrom – do 25 puta više bioraspoloživ.

•            Bakar – 1.85 puta se više zadržava u jetri.

•            Gvožđe – 1.77 se puta više apsorbuje u krvi.

•            Magnezijum – do 2.20 puta više bioraspoloživ.

•            Mangan – 1.63 puta se više zadržava u jetri.

•            Molibden – 16.49 se puta više apsorbuje u krvi.

•            Selen – Do 17.60 puta snažniji antioksidantski efekat.

•            Cink – 6.46 se puta više apsorbuje u krvi.

Imamo preko 46 antioxidanta i 36 anti-upalnih sastojaka koji se svi prirodno pojavljuju u Morigna biljki. To je razlog zašto mnogi ljudi preferiraju Moringu kao najbolji prirodni izvor antioksidanasa.

Antioxidanti

Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin B (Holin), Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin B12, Alanin, Alpf-Karoten, Arginin, Beta-Karoten, Beta-sitosterol, Kafeolihina Kiselina, Kampesterol, Karotenoide, Hlorofil, Hrom, Delta-5-Avenasterol, Delta-7-Avenasterol, Glutathion, Histidin, Indole Sirćetne Kiseline, Indoleacetonitrile, Kaempferal, Leucin, Lutein, Metionin, Miristinsku Kiselinu, Palmitinsku Kiselinu, Prolamine, Proline, Kvercetin, Rutin, Selen, Treonine, Triptofan, Ksantins, Ksantofil, Zeatin, Zeaksantin, Cink

Anti-upalni sastojci

Vitamin A, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin C, Vitamin E, Arginine, Beta-sitosterol, Kafeolihina Kiselina, Kalcijum, Hlorofil, Bakar, Cistin, Omega 3, Omega 6, Omega 9, Vlakna, Glutation, Histidin, Indole Sirćetne Kiselline, Indoleacetonitrile, Izoleucin, Kaempferal, Leucin, Magnezijum, Oleinsku Kiselinu, Fenilalanin, Kalijum, Kvercetin, Rutin, Selen, Stigmasterol, Sumpor, Triptofan, Tirozin, Zeatin, Cink.

Amino Kiseline

Alanin, Arginin, Aspartičnu Kiselinu, Cistin, Gliutamin Glutaminska Kiselina, Glicin, Histidin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Prolin, Serin, Treonin, Triptofan, Tirozin, Valin.

Druge ključne nutricijente

Selen, Superoksid Dismutazu, Ksantine, Ksantofil, Cink, Lutein, Neoksantin, Violaksantin, Vlakna, Flavonoide, Folate (Folne Kiseline), Jod, Gvožđe, Molibden, Fosfor, Arahidinsku Kiselinu, Behensku Kiselinu, Gadoleinsku Kiselinu, Lignocerinsku Kiselinu, Miristinsku Kiselinu, Palmitinsku Kiselinu, Palrnitoleinska Kiselina, Stearinska Kiselinad, 4-(Alf-L -Rhamnoziloksi)-Benzilglukozinolate, 4-(Alfa -L-Rhamnoziloksi), Senzilizotiocianat; Niazinin A, Niazinin B, Niaziminine A & B, Niazimicin, 28-Izoavenasterol, Brasikasterol, Kampestanol, Kampesterol, Holesterol, Klerosterol, Delta-5-Avenasterol, Delta-7, 14-Stigmastanol, Delta-7-Avenasterol, Ergostadienol… i mnoge druge

Moringina Medicinsko Biohemijska Delovanja

Ovde dajemo samo nekoliko od  539 medicinskih hemijskih dejstava koje Moringa pruža telu:

Antiulceralne(9) Vasodilatorske (9) Hipoholesterolemičke (14)
Antitumorno (10) Kancer-preventivno (19) Pesticidalno (13)
Antiviralno (9) Hipotenzivne (9) Diuretičke (8)
Fungicidne (8) Antiseptičke (7) Hepatoprotectivne (7)
Antiastmatičke (6) Antiparkinsonianske (7) Laksativne (5)
Antiaterosklerotičkie (6) Anksiolitičke (6) Hipoglikemijske (5)
Antiherpetičke (6) Antihistaminske (5) Antireumatičke (5)
Protivzamorne (5) Antimenopauzičke (4) Sedativne (4)
Antiprostatitičke (4) Antidepresantske (8) Kardioprotektivne (8)
Antiosteoporotičke(5)

 

i 345 još!

Niže je dat malo drugačiji prikaz nutricijenata iz drugog izvora

Amino Kisleine

Alanin, Arginin, Aspartičnu Kiselinu, Cistin, Gliutamin Glutaminska Kiselina, Glicin, Histidin, Izoleucin, Leucin, Lizin, Metionin, Fenilalanin, Prolin, Serin, Treonin, Triptofan, Tirozin, Valin.

Anti-lnflamatori

Arginin, Beta-sitosterol, Kafeolihina Kiselina, Kalcijum, Hlorofil, Bakar, Cistin, Esencijalne Masna Kiseline (EFA) Omega 3, EFA Omega 6, EFA Omega 9, Vlakna, Glutation, Histidin, Indol Sirćetne Kisleine, Indoleacetonitril, Izoleucin, Kaempferal, Leucin, Magnezium, Oleinsku Kiselinu, Fenilalanin, Kalijum, Kvercetin, Rutin, Selen, Stigmasterol, Sumpor, Superoksid Dismutazu, Triptofan, Tirozin, Vitamin A, Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin C (Aksorbinsku Kiselinu), Vitamin E (Alfa Tokoferol), Vitamin E (Delta Tokoferol), Vitamin E (Gama Tokoferol), Zeatin, Cink.

Vitamini & Antioxidanti

Alanin, Alfa-Karoten, Arginin, Beta-Karoten, Beta-sitosterol, Kafeolihina Kiselina, Kampesterol, Karotenoide, Hlorofil, Holesterol, Hrom, Delta 5-Avenasterol, Delta 7-Avenasterol, Glutation, Histidin, Indole Sirćetne Kiseline, Indoleacetonitrile, Kaempferal, Leucin, Lutein, Metionine, Miristinsku Kiselinu, Palmitinsku Kiselinu, Prolamin, Prolin, Kvercetin, Rutin, Selen, Superoksid Dismutazu, Treonin, Triptofan, Vitamin A, Vitamin B (Holin), Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6 (Pirodoksin), Vitamin C (Aksorbinsku Kiselinu), Vitamin E (Alfa Tokoferol), Vitamin E (Delta Tokoferol), Vitamin E (Gama Tokoferol), Vitamin K, Ksantine, Ksantofil, Zeatin, Zeaksantin, Cink

Karotenoide

Alfa-Karotene, Beta-Karotene, Hlorofil, Lutein, Neoksantin, Violaksantin, Ksantofil, Zeaksantin

Cox-2 Inhibitori

Kafeolihina Kiselina, Flavonoidi Kaemferol & Kvarcetin, EFA Omega 3

Esencijalni Nutricijenti

Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Biotin, Kalcijum, Karotenoide, Holin, Bakar, Cistin, EFA Omega 3, EFA Omega 6, EFA Omega 9, Vlakna, Flavonoide, Folate (Folna Kiselina), Glutamin Glutaminska Kiselina, Jod, Gvožđe, Izoleucin, Leucin, Lutein, Lizin, Magnezijum, Mangan, Metionin, Molibden, Fenilalanin, Fosfor, Kalijum, Proteine, Treonin, Triptohan, Valin, Vitamin A, Vitamin B (Holin), Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6 (Pirodoksin), Vitamin B12, Vitamin C (Aksorbinska Kiselina), Vitamin D, Vitamin E, Zeaksantin, Cink, Vitamin E (Alfa-Tokoferol)

Masne Kiseline

Arahidinsku Kiselinu, Behensku Kiselinu, Gadoleinsku Kiselinu, Lignocerinsku Kiselinu, Miristinsku Kiselinu, EFA Omega 3, EFA Omega 6, EFA Omega 9, Palmitinsku Kiselinu, Palrnitoleinska Kiselina, Stearinska Kiselinad, Flavonoide Kaemferol & Kvarcetin, Selen

Glikozidi & Glukozilonati

4-(Alfa-L -Rhamnoziloksi)-Benzilglucozinolate, 4-(Alfa -L-Rhamnoziloksi), Senzilizotiocianate; Niazinin A, Niazinin B, Niaziminine A & B, Niazimicin, Rutin

Izoflavoni i Steroli

28-Izoavenasterol, Beta-Sitosterol, Brasikasterol, Kampestanol, Kampesterol, Holesterin, Klerosterol, Delta-5-Avenasterol, Delta-7, 14-Stigmastanol, Delta-7-Avenasterol, Ergostadienol, Stigmastanol, Stigmasterol

Minerali

Kalcijum, Hrom, Kobalt, Bakar, Fluor, Gvožđe, Litium, Mangan, Magnezium, Molibden, Fosfor, Kalijum, Selen, Silikon, Natrijum, Sumpor, Vanadium, Cink, Cirkonium

Biljni Fenoli

Kafeolihina Kiselina. I Vitamini Rastvorljivi u Mastima: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E (Alfa Tokoferol), Vitamin E (Delta Tokoferol), Vitamin E (Gama Tokoferol), Vitamin K. i Vitamine Rastvorljive u Vodi: Biotin, Vitamin B (Holin), Vitamin B1 (Tiamin), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacin), Vitamin B6 (Pirodoksin), Vitamin C (Aksorbinska Kiselina), Folate (Folna Kiselina)

…           i mnoge druge

Alphabetical List of Verified Nutrients

 28-Izoavenasterol 4-(Alfa -L- Ramnoziloksi)-Sen 4-(Alfa-L- Rhamnoziloksi)-Ben Alanin
Alpha-Karoten Arginin Arahidinsku Kiselinu Aspartinska Kisleina
Behensku Kiselinu Beta-Karotene Beta-Sitosterol Biotin
Brasikasterol Kafeolihina Kiselina Kalcijum Kampestanol
Kampesterol Karotenoid Hlorofil Holesterin
Holin Hrom Klerosterol Kobalt
Bakar Cistin Delta-7 & 14- Stigmastanol Delta-5- Avenasterol
Delta-7- Avenasterol EFA Omega 3 EFA Omega 6 EFA Omega 9
Ergos tadienol Vlakna Flavonoide Flavonole
Fluorin Folate (Folne Kiseline) Gadoleinsku Kiselina Glukozinolate
Glutamine (Glutaminska Kisleina) Glutation Glicin Histidin
Indole Sirćetne Kiseline Indoleacetonitrile Jod Gvožđe
Izoleucin Kaempferal Leucin Lignocerinsku Kiselinu
Litium Lutein Lizin Magnezium
Mangan Metionin Molibden Miristinsku Kiselinu
Neoksantin Niazimicin Niaziminine A & B Niazinin A
Niazinin B Oleinsku Kiselinu Omega 3 Omega 6
Omega 9 Palmitinsku Kiselinu, Palrnitoleinska Kiselina, Fenilalanin
Fosfor Kalijum Prolamin Prolin
Proteine Kvarcetin Rutin Selen
Serin Silikon Natrijum Stearisnku Kiselinu
Stigmasterol Sumpor Superoksid Dismutaze Treonin
Triptofan Tirozin Valin Vanadium
Violaksantin Vitamin A Vitamin B (Holin) Vitamin B1 (Tiamin)
Vitamin B12 Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B3 (Niacin) Vitamin B6 (Pirodoksin)
Vitamin C (Aksorbinsku Kiselinu) Vitamin D Vitamin E Vitamin E (Alfa Tokoferol)
Vitamin E (Delta Tokoferol) Vitamin E (Gama Tokoferol) Ksantine Ksantofile
Zeatin Zeaksantin Cink Cirkonium
Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s